تشكيل تيمهاي مطالعاتي

پيشنهاد تشكيل تيمهاي مطالعاتي هم در مدارس، هم در مساجد و هم در سطح محله و فاميل امكان انجام آن هست. در اين طرح دو يا چند نفر از همفكران و علاقمندان به موضوعات علمي، اجتماعي، فرهنگي و ... گروهي تشكيل داده و به مطالعه كتب مربوط به موضوع مورد علاقه مي‌پردازند و پس از پايان مطالعه و تدوين، آن را در اختيار ديگر دوستان، همكلاسي‌ها و افراد فاميل قرار مي‌دهند. اين اقدام، علاوه بر نتايج مثبت افزايش آگاهي و استفاده از فرصت، موجب تشويق ديگر افراد براي اقدام مشابه مي‌شود. معلمان، روحانيون و هيأت امناي مساجد و بزرگان فاميل مي‌بايستي از اين اقدام حمايت كرده و تشويق در خور و ممكن را به عمل آورند.