پيوند زدن كتابخواني با درس دانش آموزان

در كتابهاي درسي دانش آموزان، مطالب تاريخي، اجتماعي، علمي، ادبي و اسامي شخصيتها و وقايعي هست كه مي‌توان با خريد كتابهاي مفيد در آن موضوعات، نظر دانش آموزان را جلب كرد تا در آن موضوع مطالعه خارج از درس بكنند و آگاهي خود را بالا ببرند و در كلاس آنها را به معلم و دانش آموزان ديگر هم انتقال دهند. اين كار هم مي‌تواند توسط معلمين و هم والدين دانش آموزان انجام شود.