گفتگو با مدیر مسئول موسسه درباره دهه و سال 60 و درس‌های آن برای امروز، دهه حماسه و مظلومیت