دانشگاه و دانشجو

تعداد صفحه: 284
نوبت چاپ: سوم 86
قطع: رقعی
قیمت:
20000ريال
درباره کتاب: "دانشگاه و دانشجو"

ویژگیهای دانشجو و دانشگاه ، لوازم جنبش دانشجویی و حرکت صحیح آنان ، مطالبی است که در این کتاب از قول رهبری می خوانیم.