تأملی درشکل گیری آموزش و پرورش

گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 232
نوبت چاپ: اول 83
قطع: وزیری
قیمت:
10000ريال
درباره کتاب: "تأملی درشکل گیری آموزش و پرورش "

نفوذ در مراکز آموزش همواره در رأس برنامه های استعمارگران قرار دارد.معلّمان غرب زده و وابسته کردن دانش آموزان هدف تشکیل این مراکز بود.