تجربه اعتدال

نویسنده گروه کودک و نوجوان: سعید میرزایی
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 340
نوبت چاپ: اول 1402
قطع: وزیری
قیمت:
1600000ريال
درباره کتاب: "تجربه اعتدال"

شناخت شخصيتها و مسئولين اثرگذار در تاريخ کشور براي حال و آيندة ملت لازم و بايسته است. اخلاق و منش و رفتار آنان، تصميمگيريها، اقدامات و نتايج آن، جزيي از تاريخ کشور است که در خاطره ملت و زندگي او نقش بسته است. فراز و نشيب کشور در اثر محاسبهها، جهتگيريها و اقدامات اين شخصيتها، بايستي به درستي ارزيابي و تحليل شوند تا از دل اين بررسيها، درسها و عبرتهايي که به قيمت سالها از گذر ملت تمام شده است، استخراج و براي آينده او ثمر بخش گردد.

امام علي(ع) در نامهاي به امام حسن مجتبي(ع) مينويسد:

من لم يعتبر بغيره لم يستظهر لنفسه: کسي که از تاريخ ديگران پند و عبرت نگيرد و تجربه نياموزد، در برنامه زندگي خود«پشتيباني» نگرفته است.(نهج البلاغه نامه 31)

در واقع تاريخ هر ملتي، پشتيبان آن ملت است، چرا که پند و تجربه و عبرتآموزي در اين تاريخ نهفته است. و هيچ فردي و ملتي بينياز از چنين درسها و عبرتهايي نيست.

سعید میرزایی در اين کتاب تلاش کرده است تا ضمن تحليل و توصيف خواستگاه اعتدال و ويژگيهاي آن و نگاه و برداشت درست از اين اصطلاح در بُعد سياسي و حاکميتي، از دوران دولت يازدهم و دوازدهم که با مشي «اعتدال» به صحنة قدرت و حاکميت جمهوري اسلامي آورده است، ارزيابي داشته باشد.

اين ارزيابي با توجه به اصول و گفتمان انقلاب اسلامي که در مشي و جهتگيري رهبر معظم انقلاب اسلامي متجلّي است صورت گرفته است. ارايه اسناد در اين بررسي مورد تأکيد بوده و تصاوير متناسب از بين صدها تصوير نيز بخوبي انتخاب شده است.