تو بگو (5) - علی کوچولو قول میدهد

گروه موضوعی: کودکان
تعداد صفحه: 32
نوبت چاپ: دوم 93
قطع:
قیمت:
30000ريال
درباره کتاب: "تو بگو (5) - علی کوچولو قول میدهد"

درمجموعه کتابهای تو بگو ، علی کوچولو در برابر کارها و راه های مختلف قرار می گیرد.او سعی می کند راه درست را انتخاب کند.هروقت راه غلط را انتخاب می کند ، نتیجه آن را می بیند و و دوباره برمی گردد تا عاقبت راه صحیح را انتخاب کند.خانواده و مربیان باید کمک کنند تا بچه ها یاد بگیرند بتوانند انتخاب گر باشند و نتیجه بد و خوب خود را متوجه شوند.