هر چه شما بگوئید، ارباب!!

نویسنده گروه کودک و نوجوان: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 112
نوبت چاپ: اول 99
قطع: رقعی
قیمت:
200000ريال
درباره کتاب: "هر چه شما بگوئید، ارباب!!"

وابستگی پهلوی به‌قدرت‌های بیگانه یعنی انگلیس و پس از آن آمریکا، بلایی بود که به فساد رژیم قاجار اضافه شود. رژیم پهلوی هم فاسد بود و هم وابسته، گوشش به زبان و خواست ارباب بود، اگر چه گاه خود را مستقل نشان می‌داد و ادای کشورهای مستقل را در می‌آورد. اعتراف انگلیسی‌ها به آوردن رضاخان و بردن او به جنگ جهانی دوم و سرکار آوردن محمدرضا در دسترس همگان و از واضحات تاریخی است که خود اعضاء خاندان پهلوی هم به آن اعتراف کرده‌اند.

حوادثی در دوران رضاخان و محمدرضا پیش آمد که این وابستگی با شدت بیشتر و صریح و روشنتر نمایان گشت. ناقلان این حوادث و رخدادها، گاه مأموران انگلیسی و آمریکایی و گاه مقامات ایرانی هستند که واسطه و انتقال دهنده پیام‌ها بوده‌اند. و بعضی از وقایع هم مستقیماً از سوی این دو پادشاه فاسد و وابسته نقل و ضبط شده است.

در این کتاب با بخش‌هایی از حوادث و وقایعی که سبب اظهر من الشمس شدن اطاعت و خضوع این دو پادشاه در برابر بیگانگان شده و تسلیم نظرات و خواسته‌های آنان شده‌اند، آشنا می‌شویم. همه این خاطره‌ها، مستند هستند و اسناد آنها در زیرنویس هر خاطره ذکر شده است.