رسم خوبان 1 - اخلاق

نویسنده گروه جوانان و عموم: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
گروه موضوعی:
تعداد صفحه: 96
نوبت چاپ: سوم 90
قطع: پالتویی
قیمت:
10000ريال
درباره کتاب: "رسم خوبان 1 - اخلاق"

اخلاق ، پیشانی همه خوبیهاست و خاطرات جبهه پر است از درخشندگیهای اخلاقی رزمندگان.
« اين مجموعه در 72 جلد مي باشد كه هر شماره به يكي از خصوصيات رزمندگان اسلام پرداخته است. مجموعه چاپ شده آن به شرح زير است.
رسم خوبان (1) اخلاق 10000 ريال
رسم خوبان (2) مقصود تويي 10000 ريال
رسم خوبان (3) شور شيدايي 10000 ريال
رسم خوبان (4) صبر و استقامت 10000 ريال
رسم خوبان (5) ايثار و فداكاري 10000 ريال
رسم خوبان (6) معرفت 10000 ريال
رسم خوبان (7) ورزش 10000 ريال
رسم خوبان (8) تمسك و ارادت به اهل بيت 10000 ريال
رسم خوبان (9) آراستگي و نظم 12000 ريال
رسم خوبان (10) روحيه 10000 ريال
رسم خوبان (11) بينش و شگردها 10000 ريال
رسم خوبان (12) تقواي مالي 10000 ريال
رسم خوبان (13) سر زندگي و نشاط 10000 ريال
رسم خوبان (14) التزام به ولايت فقيه 10000 ريال
رسم خوبان (15) رفاقت و مردم‌داري 10000 ريال
رسم خوبان (16) كمك به نيازمندان 10000 ريال
رسم خوبان (17) تعهد و عمل به وظيفه 10000 ريال
رسم خوبان (18) چون مسافر زيستن 12000 ريال
رسم خوبان (19) غيرت ديني و تقيد به ضوابط شرعي 10000 ريال
رسم خوبان (20) فروتني و پرهيز از خودبيني 15000 ريال
رسم خوبان (21) پرستش و عبادت 10000 ريال
رسم خوبان (22) شوق شهادت 10000 ريال
رسم خوبان (23) تهور و شهامت 14000 ريال
رسم خوبان (24) محبت به خانواده 12000 ريال
رسم خوبان (25) فرماندهي و مديريت 12000 ريال
رسم خوبان (26) اعتماد به خدا 10000 ريال
رسم خوبان (27) آگاهي و دانش 10000 ريال
رسم خوبان (28) رعايت مقررات 10000 ريال
رسم خوبان (29) مبارزه با نفس 10000 ريال
رسم خوبان (30) امر به معروف و نهي از منكر 12000 ريال
رسم خوبان (48) نماز اول وقت، نماز جماعت 60000 ريال
رسم خوبان ( 49 ) انتخاب دوست ، رفتار با دوستان 60000 ريال
رسم خوبان ( 50 ) مهرباني ، گشاده رويي 35000 ريال
رسم خوبان ( 51 ) رفتار با فرزندان 30000 ريال
رسم خوبان ( 52 ) رفتاربا همسر 30000 ريال
رسم خوبان ( 53 )اهل قلم ، هنر متعهد 35000 ريال
رسم خوبان ( 54 ) توسل 30000 ريال
رسم خوبان (55) انفاق و احسان 60000 ريال
رسم خوبان(56) برخورد با منافين و ضد انقلاب 60000 ريال
رسم خوبان (57)بزرگداشت شهدا، سركشي به خانواده آنها 50000 ريال
رسم خوبان(58)پاك چشمي، پاكدستي 50000 ريال
رسم خوبان (59) خودباوري، ما مي‌توانيم 60000 ريال
رسم خوبان (60) ذكر صلوات، رضا و صبر در مصيبت 50000 ريال
رسم خوبان (61) حفظ ارزشها، شوق زيارت 60000 ريال
رسم خوبان (62) عزت نفس، مناعت طبع 60000 ريال
رسم خوبان (63) وفاي به عهد، رازداري 50000 ريال
رسم خوبان (64) جوانمردي و پهلواني، ظلم ستيزي 50000 ريال
رسم خوبان(65) ياد مرگ و معاد 50000 ريال