نقش روشنفکران در تاریخ معاصر ایران جلد 4 ابوالحسن بنی صدر

گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 290
نوبت چاپ: دوم 98
قطع: رقعی
قیمت:
230000ريال
درباره کتاب: "نقش روشنفکران در تاریخ معاصر ایران جلد 4 ابوالحسن بنی صدر"

این کتاب در پنج فصل به زندگی ، تفکرات و اقدامات و سرانجام ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور مخلوع ایران پرداخته است.
در فصل اول به زندگینامه بنی صدر از تولد تا فرار از ایران و اقدامات در خارج کشور به اختصار پرداخته است.
در فصل دوم عوامل اثر گذار در شخصیت بنی¬صدر همچون خانواده، تحصیلات، فعالیتهای سیاسی داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس شاخصهای شخصیتی او در 6 محور بررسی شده است.
در فصل سوم چگونگی انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار گرفته است.
در فصل چهارم اقدامات شاخص بنی صدر در دوران ریاست جمهوری در 6 سر فصل بررسی و ارائه شده است.
در فصل پنجم ماجرای عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و فرار او و فعالیتهایش در خارج از کشور بررسی گردیده و در انتها پیوستها و عکسها و نمایه موضوعی ارائه شده است.