روانشناسی آرامش و راحتی

تعداد صفحه: 304
نوبت چاپ: هشتم 1400
قطع: رقعی
قیمت:
400000ريال
درباره کتاب: "روانشناسی آرامش و راحتی"

در این کتاب، روشهای کاذب و روشهای اصیل و واقعی کسب آرامش و راحتی مورد بحث قرار گرفته‌اند. در روشهای کاذب کسب آرامش و راحتی 12 مورد مورد بررسی قرار گرفته، امّا در روشهای واقعی، یکصد موضوع ذیل یکصد تکنیک معرفی شده‌اند. ویژگی خاص کتاب در این است که ضمن استفاده از آیات و روایات، مطالب - که عمدتاً همان احکام و موضوعات اخلاقی اسلام هستند- با زبان روز و استفاده از مفاهیم روانشناسی ارائه شده‌اند. بهمین جهت این کتاب مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.

ويژگيها:

1- ارائه مطالب آرامش بخش اسلامی در قالب مفاهیم روز.2- استفاده از حکایات و مصادیق برای تبیین باوری مطالب.