كدخدا در بن بست

تعداد صفحه: 488
نوبت چاپ: دوم 99
قطع: رقعی
قیمت:
500000ريال
درباره کتاب: "كدخدا در بن بست"

استکبار جهانی، با استفاده از قدرت اقتصادی و تکنولوژی خود، سلطة غیر مشروع و تجاوزگرانه‌ای را بر جهان تحمیل نموده است. آمریکا در رأس استکبار بعد از فروپاشی شوروی سابق، تلاش می‌کند تا نظام تک قطبی را در جهان حاکم کند ولیکن با استقامت و اقتدار ایران اسلامی مواجه شده است. تمامی دشمنیها و جنایتهای او تاکنون برای تغییر باصطلاح رفتار نظام- تغییر و سقوط نظام جمهوری اسلامی- بی‌نتیجه مانده است. وادادگان داخلی، آمریکا را کدخدای دهکدة جهانی می‌دانند! امّا این کدخدا در رابطه با ایران و تحمیل نظام تک قطبی به جهان، در بُن‌بست قرار گرفته است.(