آقاي مهربون

رهبري ، نقطه جوش ، اميد و عاطفه ملت ايران با اسلام و انقلاب اسلامي است. علاقه و محبت قلبي و محكم مردم حتي نوجوانان به رهبري موضوعي فراتر از معيارهاي بشري است . شاعره اين شعر ، توانسته است اين علاقه و محبت را با تلاش و مجاهدت رهبري و شناساندن خصوصيات معظم له براي كودكان و نوجوانان ع بيان كند. رواني و مضمون شعر ، كودكان و نوجوانان را بطور واقعي و نه شعاري با ولايت فقيه و بركات آن آشنا مي سازد