به مناسبت روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار

به مناسبت روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار، موسسه فرهنگی هنری قدرولایت کتابهای ذیل را منتشر کرده است

1-پدیده تروریسم در امتداد تاریخ ( قطع رقعی، 384 صفحه) تاریخ معاصر

2- یهودیان فتنه گران تاریخ ( قطع رقعی، 422 صفحه) تاریخ معاصر

3- جنگ نرم ایران و آمریکا ( قطع رقعی، 508 صفحه، 12000 تومان) تاریخ معاصر

4- فرجام مذاکره با شیطان( قطع رقعی،496 صفحه، 25000 تومان) تاریخ معاصر

5- جهان در آستانه تحولی نوین( قطع رقعی، 456 صفحه، 15000 تومان) تاریخ معاصر

6- اشتباه تاریخی مصدق( قطع رقعی، 456 صفحه, 10000 تومان) تاریخ معاصر

7- مذاکره با آمریکا ( بیانات امام و رهبری) ( قطع رقعی، 282 صفحه، 7000 تومان) تاریخ معاصر

8- هلوکاست ( قطع رقعی، 280 صفحه) تاریخ معاصر

9- کدخدا در بن بست( قطع رقعی، 484 صفحه، 15000 تومان) شخصیت و سیره رهبری

علاقمندان برای مشاهده کتابها به بخش موضوعی کتابها در سایت موسسه مراجعه و از محتویات کتابها اطلاع کسب نمایند.