خرید معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در جلسه 610 از آثار موسسه

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از چندین جلسه که از کتابهای این موسسه در سبد خرید خود قرار نداده بود، در جلسه 610 کتابهای ذیل را سفارش خرید داده است:

1- قصه دخترای خوب (4 جلدی) هرجلد 100 نسخه.

2- روشنفکران بر سر دوراهی؛ رجعت یا پیشرفت، 50 جلد.

3- گلستان انقلاب، 50 جلد.

جالب توجه است که معمولاً معاونت امور فرهنگی از کتابهای کودک و نوجوان 200-400 جلد خریداری می نماید که در همین جلسه 610 هم دیده می شود ولی از قصه دخترای خوب که برای دختران نوجوان نوشته شده است 100 جلد خریداری کرده است!!

همچنین کتاب گلستان انقلاب که حاوی بیش از سی هزار دستاورد انقلاب اسلامی و در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده فقط 50 جلد خریداری کرده است.

مطلب دیگر عدم خرید کتابهای موسسه است که نمونه این کتابها را موسسه مجدداً جهت بررسی به هیأت خرید ارشاد داده است موسسه در حال بررسی نحوه خرید معاونت امور فرهنگی از ناشران به تفکیک ناشران جبهه انقلاب و ناشران غیر همسو با انقلاب و نیز به تفکیک موضوعات مختلف است که نتیجه آن در سایت موسسه منتشر خواهد شد.