چگونه مديريت كنيم؟

نویسنده گروه جوانان و عموم: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
تعداد صفحه: 592
نوبت چاپ: اول 93
قطع: وزیری
قیمت:
200000ريال
درباره کتاب: "چگونه مديريت كنيم؟"