بنیادهای کژ در تاریخ نویسی معاصر 2

گروه موضوعی: تاریخ معاصر
تعداد صفحه: 272
نوبت چاپ: سوم 87
قطع: رقعی
قیمت:
20000ريال
درباره کتاب: "بنیادهای کژ در تاریخ نویسی معاصر 2"

تاریخ نویسان ، اگر وابسته به بیگانه باشند یا با جریان ملت ناسازگار باشند تاریخ را وارونه می نگارند و حقیقت را کتمان می کنند.