كاركرد ولايت فقيه جلد 2 احيا و تبيين باورهاي ناب توحيدي

نویسنده گروه جوانان و عموم: گروه تحقیق و نویسندگان موسسه
تعداد صفحه: 704
نوبت چاپ: اول94
قطع: وزیری
قیمت:
230000ريال
درباره کتاب: "كاركرد ولايت فقيه جلد 2 احيا و تبيين باورهاي ناب توحيدي"